Adatvédelmi irányelvek

Terjedelem

Számos ügyfél, beszállító, szolgáltató, álláskereső és alkalmazott biztosítja az ADUS Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad, Működés napi szinten:  KINKA STORE, Nám. St. Egídia 2950, 05 801 Poprad, személyes adataikat. A vállalat a rábízott információk és adatok védelmét a vállalati felelősségvállalás részének tekinti. Az olyan adatvédelmi elvek, mint az adatminimalizálás, az adatok átláthatósága és az adatbiztonság ezért kiemelt prioritást élveznek a vállalat számára.

Célul tűztük ki egy olyan Adatvédelmi szabályzat létrehozását, amelynek segítségével mindenki azonnal áttekintést kaphat arról, hogy a vállalat milyen célból kezeli a személyes adatokat. A részletesebb áttekintés iránt érdeklődő személyek számára is elegendő információt kell nyújtani. Az alábbiakban szereplő valamennyi információ a digitális szolgáltatások személyi számítógépeken (PC), okostelefonokon, táblagépeken és bármely más, internetre csatlakoztatható mobil vagy helyhez kötött végberendezésen keresztül történő használatára vonatkozik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel kapcsolatban, azt bármikor elküldheti a következő címre

Elérhetőségek és üzemeltető

Ha bármilyen kérdése van, vagy a fenti esetek bármelyikében szeretné érvényesíteni jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

ADUS Technologies Ltd.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , tel : 0951 021 891 891

Működés:  KINKA STORE, Nám. St. Egidia 2950, 05 801 Poprad,

ID: 50403869, VAT: 2120318288

ÁFA: SK 2120318288

E-mail: objednavky@kinka.sk, web: https://www.kinkastore.sk/

 

Az Ön jogai

Mint érintett, Ön bármikor jogosult arra, hogy velünk szemben gyakorolja jogait. Amíg a jogszabályi követelmények teljesülnek, az alábbi jogok érvényesülnek:

Az adatokhoz való hozzáférés joga az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 15. cikkével összhangban;

Tájékoztatás kérése

Írásbeli kérésének feldolgozása érdekében alaposan ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát. Kérjük, értse meg, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a kérdéses adatok komolyságától függően további információkat vagy személyazonossági igazolást kérjünk. Ez az eljárás elsősorban az adatok harmadik személyek jogosulatlan hozzáférésétől való védelmét szolgálja.

A helyesbítéshez való jog az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 16. cikkével összhangban;

a törléshez való jog az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 17. cikkével összhangban;

az adatkezelés korlátozásához való jog az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 18. cikkével összhangban;

az adathordozhatósághoz való jog az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 20. cikkével összhangban;

Adathordozhatóság iránti kérelem

Az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 21. cikkével összhangban a hozzájárulás ellen tiltakozáshoz/visszavonáshoz való jog;

Az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 77. cikkével összhangban a felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtásának joga.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy ne dolgozzuk fel a túlzott mértékű vagy a személyazonosság megfelelő igazolása nélkül érkező kérelmeket. Erről írásban tájékoztatjuk Önt.

Az Ön jogainak részletei

Hozzáférés, adathordozhatóság

Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes megerősítést kapjon az Önre vonatkozó, általunk feldolgozott adatokról. Ezenkívül joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat személyesen vagy egy harmadik fél adatkezelőnek továbbítsa.

Ha visszaigazolást szeretne kapni az Önnel kapcsolatos, általunk feldolgozott adatokról, vagy ha ezen adatok továbbítását kéri, kérjük, forduljon hozzánk írásban a objednavky@kinka.sk címre.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak olyan adatokat továbbíthatunk, amelyek a megadott hozzájáruláson vagy szerződésen alapulnak.

Helyesbítés, törlés és korlátozás

Az Ön kérésére helyesbítjük, zároljuk vagy töröljük az Önre vonatkozó, feldolgozott adatokat, feltéve, hogy ezt nem tiltják más jogi rendelkezések (például a 40/1964. sz. törvényből, a Polgári Törvénykönyvből vagy a 431/2002. sz. törvényből eredő adatmegőrzési kötelezettség). a számvitelről. Kérjük, írásban lépjen kapcsolatba velünk a objednavky@kinka.sk címen.

Adatait bármikor megtekintheti, helyesbítheti vagy törölheti felhasználói fiókjában a "Saját fiók" menüpont alatt az e-mail címe és jelszava segítségével.

A hozzájárulás/ellenvetés visszavonása

Ha Ön beleegyezését adta nekünk személyes adatai feldolgozásához, akkor a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha erről rövid írásbeli értesítést küld nekünk. Kérjük, forduljon hozzánk írásban a objednavky@kinka.sk címre.

Ön bármikor tiltakozhat adatainak közvetlen marketing célú felhasználása ellen egy rövid írásbeli értesítés elküldésével a objednavky@kinka.sk címre, vagy visszavonhatja hozzájárulását, anélkül, hogy Önnek költségei keletkeznének, kivéve a továbbítás költségeit a meghatározott alapdíjaknak megfelelően.

Ha le kíván iratkozni a hírlevélről, az erre vonatkozó linket a hírlevél végén találja. A regisztrált felhasználók a hírlevélre való feliratkozásukat a www.kinka.sk weboldal "My Account" részének felkeresésével törölhetik.

Ha a jövőbeni hatállyal tiltakozni kíván az anonim webes elemzési és nyomonkövetési funkciók ellen, akkor ezt a hozzájárulási panelen keresztül teheti meg.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hozzájárulás visszavonása csak a webelemzési célú adatgyűjtést akadályozza meg közvetlenül a weboldalon. A használati és vásárlási adatok személyes elemzésével kapcsolatos, a fentieken túlmutató információkért kattintson ide. Ön tiltakozhat ezen adatelemzés ellen, ha rövid írásos értesítést küld a objednavky@kinka.sk címre.

Adatbiztonság

Az adattovábbítással összefüggésben, például a vásárlói adatoknak egy megrendelőlapba vagy kapcsolatfelvételi űrlapba történő bevitele, valamint az új alkalmazottak felvétele során az SSL (Secure Socket Layer) biztonsági protokollt használó eljárást kínálunk 256 bites titkosítással együtt.

A titkosított adatok továbbítását a böngésző alján található zárt kulcs vagy a lakat szimbólum képéről ismerheti fel.

A legmagasabb szintű óvatosságot és biztonsági előírásokat alkalmazzuk, hogy megvédjük a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől vagy elvesztéstől. Hangsúlyozzuk, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (például e-mail kommunikációban) biztonsági kockázatokkal járhat. Az adatokat nem lehet teljes mértékben megvédeni a harmadik felek hozzáférésétől.

 További részletek

Biztonság a fizetések során

A KINKA kínálja a számlák kifizetését, készpénzzel vagy bankkártyával történő kézbesítéskor, illetve előleg formájában. Minden fizetési módot átfogóan védenek a fenti biztonsági előírások.

Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlap célja, hogy egyszerű módot kínáljon a céggel való kapcsolatfelvételre, ha bármilyen kérdése van számunkra. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információk általában nem kötelezőek. Az Önt érintő információkat az Ön által elküldött kérdések megválaszolása céljából fogjuk feldolgozni.

A Társaság a kereskedelmi és adójogszabályoknak való megfeleléshez szükséges információkat a törvényben meghatározott ideig megőrzi. Ezen időszakon belül (általában tíz év) az adatokat csak a pénzügyi adminisztráció ellenőrzése esetén, pénzügyi és adóügyi ellenőrzés céljából, valamint az esetleges bűncselekmények tisztázása érdekében dolgozzák fel újra. Hacsak nem vonatkozik Önre jogszabályban előírt megőrzési időszak, az Ön adatait a feldolgozás céljának elérését követően töröljük.

Adattovábbítás

A Társaság nem adja át az Ön adatait harmadik félnek kereskedelmi célokból.

Amennyiben az Ön adatait olyan szolgáltatók dolgozzák fel, akik segítenek nekünk az ügyfélszolgálat biztosításában, termékeink kiszállításában, valamint promóciós anyagok készítésében és küldésében, az átadott adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik.

Az adatok továbbítása titkosított formában történik.

Az adatfeldolgozó partnerek kiválasztásakor nagy gondossággal járunk el, és partnereink kötelesek az Ön adatait megbízható módon kezelni, és a GDPR 28. cikkével összhangban betartani saját adatvédelmi szabványainkat. Partnereink nem adhatják át ügyfeleink adatait harmadik félnek közvetlen marketing célokra, és nem használhatják fel maguk is ezeket az adatokat kereskedelmi célokra.

Vállalkozókkal és munkatársakkal is dolgozunk. Ha az Ön adatait az Ön megrendelésének feldolgozása érdekében, egy szerződés teljesítése érdekében kiadjuk vállalkozóknak vagy munkatársaknak, erről külön tájékoztatjuk Önt. Együttműködő partnereinket gondosan választjuk ki. Együttműködő partnereink nem adhatják át ügyfeleink adatait harmadik félnek közvetlen marketing célokra. Együttműködő partnereink kizárólag az Ön megrendelésének feldolgozása céljából dolgozhatnak fel ilyen módon továbbított adatokat.

A feldolgozás részeként az Ön adatait a következő címzetteknek adjuk át:

- Információs hatóságok, behajtási ügynökségek

állami hatóságok,

- IT-szolgáltatók / felhőszolgáltatók,

- logisztikai szolgáltatók, postai és kézbesítési szolgáltatók,

- adótanácsadók,

 

Harmadik országokba történő továbbítások

Nincs harmadik országokba történő továbbítás.

Ha kivételes esetekben ez nem lehetséges, és szükséges az adatok harmadik országba történő továbbítása, a vállalat minden szükséges intézkedést megtesz (például az uniós szabványnak megfelelő szerződéses záradékok formájában) a megfelelő szintű adatvédelem elérése érdekében.

A szükséges adatok megadása

Különböző feldolgozási helyzetekben olyan személyes adatokat dolgozunk fel, mint név, cím, e-mail cím stb. Ebben az adatvédelmi szabályzatban a lehető legrészletesebben szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön adatait, milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait, és hogy az Ön adatainak megadása szerződéses vagy jogi szempontból szükséges-e.

Ha a vállalat szerződéses vagy törvényes alapon kezeli az Ön adatait, akkor az adatbeviteli mezők kötelezően kitöltendőnek jelennek meg, ha az információkra szerződés teljesítése céljából vagy jogi követelmény miatt van szükségünk. Ezek a kötelező mezők például a rendelési folyamat során találhatók. Ha a kötelező adatok nem kerülnek megadásra, akkor nem tudjuk biztosítani Önnek szolgáltatásainkat.

Ha lehetőség van további személyes adatok megadására a választható mezőkben, akkor megkérjük, hogy döntse el, mely adatokat kívánja megadni nekünk.

 

Megrendelési eljárás a vállalatnál

A szerződés vagy megrendelés megkötéséhez, teljesítéséhez vagy törléséhez meg kell adnia személyes adatait. Ezek közé tartoznak például a következő adatok:

keresztnév, vezetéknév,

számlázási és szállítási cím,

e-mail cím,

számlázási és fizetési adatok,

adott esetben telefonszám.

A megrendelés feldolgozása magában foglalja a megrendelt áruk kiszállítását, a fizetés feldolgozását, valamint az elektronikus rendelési visszaigazolások és számlák küldését is.

Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálati kérés esetén fenntartjuk a jogot, hogy a kérés feldolgozása érdekében feldolgozzuk az Ön elérhetőségi adatait.

Ennek a feldolgozásnak a jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Az Ön által megadott adatok az Ön és a vállalat közötti szerződéses kapcsolaton alapulnak.

Az Ön kapcsolattartási adatait, a szerződés teljesítése érdekében gyűjtött adatokat a törvényes és adott esetben a szerződéses jótállási idő és a szavatossági jogok lejártáig őrizzük meg. Ezen időszak lejárta után a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos, a kereskedelmi és adójogszabályok által előírt adatokat, valamint a törvény által kötelezően előírt ideig őrizzük meg. Ezen időszak alatt (általában a szerződés megkötésétől számított tíz év) az adatokat csak a pénzügyi és adóügyi igazgatás ellenőrzése esetén, pénzügyi és adóügyi ellenőrzés céljából, valamint az esetleges bűncselekmények tisztázása érdekében dolgozzuk fel újra.

 

Online ügyfélszámla

Annak érdekében, hogy vásárlása a lehető legfelhasználóbarátabb legyen, lehetőséget biztosítunk arra, hogy személyes adatait egy jelszóval védett ügyfélfiókban tartósan tároljuk. A regisztráció önkéntes. A felhasználói fiók létrehozása után nincs szükség az adatok ismételt megadására. Ezenkívül bármikor megtekintheti a felhasználói fiókjával kapcsolatban tárolt adatokat. Lehetősége van az adatok javítására vagy a felhasználói fiók törlésére is. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználói fiók online törlése csak a webáruház rendszerében való törlését eredményezi. Ez azonban nem feltétlenül jelenti annak törlését a későbbi rendszerekben. A felhasználói fiók törlése után a felhasználói fiókhoz kapcsolódó összes adatot el kell távolítani, kivéve azokat az adatokat, amelyek a vásárlói megrendelések feldolgozásához szükségesek.

A megrendeléskor szükséges adatokon kívül a felhasználói fiók beállításához a saját jelszavát is meg kell adnia. Ez a jelszó az Ön e-mail címével együtt a felhasználói fiókjához való hozzáférésre szolgál.

A bejelentkezés után az úgynevezett tartós sütik aktiválódnak. Biztonsági okokból a fiókja egyes részeihez való hozzáférés, valamint a megrendelésekhez való hozzáférés és a cím- és fizetési adatok módosítása továbbra is jelszóval védett marad. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, kérjük, látogatása végén jelentkezzen ki a kijelentkezés gomb segítségével. A feldolgozás az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban történik. Jogos érdekünk abból fakad, hogy kényelmesebbé akarjuk tenni az Ön számára a weboldalunk/alkalmazásunk használatát.

Rendelés az üzletben

Ha Ön az üzletből rendelést adott le, hogy a terméket kiszállítsák, az adatfeldolgozás a fentiekben leírtak szerint történik. Ha a megrendelését egy üzletbe szállíttatta, akkor e-mailben, SMS-ben vagy telefonon értesítjük Önt, amikor a megrendelés készen áll az Ön által választott üzletben történő átvételre.

Értesítés

A megrendelésekről továbbá alapvető üzleti számadatokat gyűjtünk és értékelünk anélkül, hogy azokat konkrét személyekhez kapcsolnánk. Ennek az eljárásnak a célja folyamataink üzleti optimalizálása. Ennek a feldolgozásnak a jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek).

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen hozzáférjen személyes adataihoz, joga van a helyesbítéshez és adott esetben a törléshez, valamint ahhoz, hogy tiltakozzon adatai általunk történő feldolgozása ellen.

Weboldalaink látogatása

Bizonyos adatokat gyűjtünk, amikor Ön belép a weboldalainkra. Ezeket az adatokat statisztikailag értékeljük, és kizárólag arra használjuk fel, hogy egyedi marketing tartalmakat kínáljunk, növeljük a vonzerőt, valamint javítsuk weboldalunk tartalmát és funkcióit.

A szervereinken naplófájlokban tároljuk azokat az információkat, amelyeket az Ön böngészője technikai okokból automatikusan elküld nekünk. Ezek az információk a következők:

- böngésző típusa/verziója,

- a használt operációs rendszer,

- a hivatkozó szerver URL címe (az utoljára meglátogatott oldal),

- a hozzáférő végberendezés hostneve (IP-cím, anonimizálva),

- a szerverhez való hozzáférés dátuma és időpontja,

okostelefonok, táblagépek és egyéb mobil végberendezések esetében: gyártó/modell. Ezeket az adatokat nem tároljuk egy adott személyhez kapcsolódóan. Ezen adatok más adatforrásokkal való összekapcsolására sem kerül sor.

Az Ön IP-címének feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk az alábbiakban meghatározott adatkezelési célokból fakad:

- A zökkenőmentes kapcsolat garantálása,

- Weboldalunk/alkalmazásunk kényelmes használatának garantálása,

- A rendszer biztonságának és stabilitásának értékelése.

Az Ön IP-címét általában anonim formában tároljuk, és e folyamat során nem kerül sor személyes elemzésre. A teljes IP-címet csak a technikai hibák és a hackelési kísérletek nyomon követése céljából tároljuk,.

A tartalom naplózása céljából történő tárolás kivételével az Ön IP-címét a látogatás befejezése után időben töröljük.

Hirdetés/marketing

Ügyfeleink adatait közvetlen marketing célokra a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően dolgozzuk fel. E folyamat során kifejezetten ügyelünk arra, hogy szolgáltatásaink a lehető legjobban az Ön igényeihez igazodjanak. Valószínűségi értékeket használunk, és arra törekszünk, hogy ideális esetben csak olyan reklámtartalmat mutassunk be Önnek, amely az Ön számára érdekes.

Ön bármikor tiltakozhat adatainak közvetlen marketing célú felhasználása ellen, ha rövid írásbeli értesítést küld a objednavky@kinka.sk címre, vagy visszavonhatja hozzájárulását, ami nem jár Önnek költségekkel, kivéve a továbbítás költségeit a meghatározott alaptarifák szerint.

Ha tiltakozik, az Ön által megadott elérhetőségi cím a reklámozással kapcsolatos nyomon követési folyamatok tekintetében zárolásra kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy kivételes esetekben a tiltakozás után is lehetséges reklámanyagot küldeni. Az okok technikai jellegűek, és nem jelentik azt, hogy nem foglalkozunk az Ön tiltakozásával.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus hírközlésről szóló 351/2011. sz. törvény 62. szakaszának (3) bekezdése és a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Érdekünkben áll, hogy a követelményeknek megfelelően reklámot küldjünk, és ez az érdek a fent említett rendelet értelmében jogosnak minősül.

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen hozzáférjen személyes adataihoz, joga van a helyesbítéshez és adott esetben a törléshez, valamint ahhoz, hogy tiltakozzon adatai általunk történő feldolgozása ellen.

Sütik, nyomon követés, (újra)célzás

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb vásárlási élményt nyújthassuk Önnek, a vállalat sütiket és nyomkövető pixeleket használ. Ezeket digitális szolgáltatásainkban és hírlevelünkben használjuk. Weboldalaink használatával Ön hozzájárul a sütik tárolásához. Ha a törvény megköveteli, megkérjük Önt, hogy adja beleegyezését erre a célra. A hozzájárulását a honlapunkon megjelenő sávra kattintva adja meg.

Hozzájárulási panel:

Erre az oldalra kattintva vagy az "OK" gombra kattintva Ön hozzájárul ahhoz, hogy a cookie-kon alapuló értelmes és hasznos szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek. Természetesen bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja hozzájárulását a "Beállítások" részben.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket digitális szolgáltatásaink tárolnak az Ön számítógépén, okostelefonján vagy táblagépén, és amelyeket az Ön böngészője tárol.

Alapvető funkciókat és mérést biztosító sütik

A weboldal funkcionalitásának biztosítása és a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdeken alapuló alapvető mérések elvégzése érdekében sütiket használunk.

Ily módon álnevesített formában mérünk:

A webhely vagy a termék látogatásának gyakorisága vagy elérése,

az oldalunk böngészése

A sütik a speciális és kényelmi funkciók kezelését is szolgálják. Lehetővé teszik számunkra, hogy digitális szolgáltatásainkat optimálisan az Ön igényeihez igazítsuk, és például csak alkalmanként ajánljuk fel hirdetéseinket különleges ajánlatok esetén.

Elemzési és marketing célú sütik

Az Ön hozzájárulása alapján, az EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján sütiket használunk elemzési és marketingfunkciók ellátására is.

Ezen technológiák használata lehetővé teszi számunkra és hirdetési partnereink számára, hogy növeljük promócióink és kampányaink relevanciáját. További információkért lásd alább.

Online marketingtevékenységeink hatékonyságának mérése érdekében eszközközi nyomon követést végzünk (álnevesített profil), beleértve pl. a PC-ket, okostelefonokat és/vagy táblagépeket. Az Ön IP-címét csak rövidített formában naplózzuk, így az adott kapcsolat nem azonosítható.

Ön tiltakozhat adatainak személyes elemzése ellen szolgáltatásaink javítása céljából, ha rövid írásbeli értesítést küld a objednavky@kinka.sk címre, vagy visszavonhatja hozzájárulását.

 

Közösségi könyvjelzők/kiegészítők

Weboldalaink vonzerejének és könnyű használhatóságának növelése érdekében ún.

Közösségi könyvjelzőket és közösségi bővítményeket használunk, hogy weboldalainkat felhasználóbarátabbá tegyük. Ezeket a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban használjuk, hogy növeljük vállalatunk ismertségét. Az e felhasználás alapjául szolgáló promóciós érdek a GDPR értelmében jogos érdeknek minősül. Az adott szolgáltatónak garantálnia kell, hogy a művelet megfelel az adatvédelmi jogszabályoknak.

A közösségi könyvjelzők/add-onok olyan internetes könyvjelzők, amelyek lehetővé teszik, hogy az adott szolgáltatókon keresztül elérje oldalunkat.

Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),

Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA).

Ez azt jelenti, hogy a közösségi könyvjelzők (gombok) link formájában szerepelnek. Amikor a gombra kattint, az adott szolgáltató átirányítja Önt a mi weboldalunkra, azaz az Ön adatai nem kerülnek átadásra, amíg Ön először nem kattint és nem kerül átirányításra az adott szolgáltatóhoz. Az Ön személyes adatainak a szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételekor történő kezelésével kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el az adott szolgáltató adatvédelmi szabályzatát.

Az Ön céggel kapcsolatos bejegyzései a közösségi oldalakon

Az Ön posztjait belsőleg értékeljük és üzenetekként dolgozzuk fel. E folyamat során nincs kapcsolat az Ön személyével vagy ügyfélszámlájával. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint érdekünkben áll a véleménykezelés és a közösségi média hatásainak elemzése, és ez az érdek a fent említett rendelet értelmében jogosnak minősül.

Közösségi média kiegészítések

A Facebook közösségi hálózati bővítmények funkcióit is használjuk,. A közösségi hálózati bővítmények olyan technológiák, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön mint felhasználó közvetlen kapcsolaton keresztül elérhetővé tegyen bizonyos tartalmakat a közösségi hálózatok tagjai számára.

Az Ön adatainak védelme érdekében ezeket a bővítményeket ún.

Kétkattintásos gombok (kétkattintásos módszer). Ennek során olyan technikai megoldást alkalmazunk a közösségi hálózati bővítmények beépítésére, amely megakadályozza a weboldalunkon a megnyitáskor jelen lévő adatok (például az Ön IP-címe) továbbítását a közösségi hálózatok (például a Facebook) felé.

Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás gombjai , Facebook (amelyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), alapértelmezés szerint inaktívak.

Addig nem aktiválódnak, amíg először nem kattint egy közösségi hálózati kiegészítőre. A bővítmények tartalmát a Facebook és a Google közvetlenül az Ön böngészőjébe továbbítja, és beépíti a weboldalunkba. A közösségi hálózati bővítményre való második kattintás után teljes mértékben használhatja a funkciókat, például az "Ajánlom" funkciót. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi, az adott bővítményekkel kapcsolatos körülményeket.

 

 

20.11.2023